Personvernpolicy

Målet vårt er å beskytte personopplysningene du deler med oss når du bruker nettbaserte spilltjenester på dette nettstedet.

Vi kommer verken til å innhente eller overføre informasjon som identifiserer deg personlig. Denne informasjonen kan brukes til å forbedre tjenestene vi tilbyr deg.

Tillatt deling

Vi kan dele personopplysningene dine hvis det er pålagt ved lov, eller hvis vi oppriktig mener at slike tiltak er nødvendige for å imøtekomme en pågående rettergang, beskytte egne eiendeler eller sikre den personlige sikkerheten til kundene våre og offentligheten.

Sikkerhetstiltak

Nettstedet vårt bruker policyer, retningslinjer og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte all informasjon mot uautorisert tilgang. Alle ansatte som er direkte involvert i behandling av personopplysningene dine, er kontraktsmessig forpliktet til å respektere personvernet ditt.

Sikkerhetsbekreftelse

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en sikkerhetsvurdering av identiteten og alderen din under registrering for å sikre at tjenestene våre ikke brukes av mindreårige.

Bruk av cookies

Nettstedet vårt bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og analysere trafikken på nettstedet. Cookies er små datafiler som lagres på enheten din, slik at vi kan tilpasse innholdet og annonsene våre i henhold til preferansene dine. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til bruken av cookies i henhold til denne personvernerklæringen.

Tredjepartstjenester

Vi kan samarbeide med tredjeparts tjenesteleverandører for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Disse tredjepartene kan ha tilgang til personopplysningene dine utelukkende med det formål å utføre bestemte oppgaver på våre vegne. De er forpliktet til å holde opplysningene dine hemmelige og overholde personvernpolicyen vår.

Dataarkivering

Vi arkiverer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene våre, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve egne avtaler. Når sperrefristen utløper, avhender vi opplysningene dine på en sikker måte i henhold til gjeldende lover og regler.

Brukerrettigheter

Du har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene vi har om deg. Du kan også motsette deg behandling av opplysningene eller be om at bruken begrenses. For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss via de angitte kanalene, så adresserer vi bekymringene dine umiddelbart.

Oppdateringer av personvernpolicyen

Vi kan oppdatere personvernpolicyen fra tid til annen. Eventuelle endringer publiseres på denne siden, og vi oppfordrer deg til å gjennomgå policyen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på hvordan vi beskytter personopplysningene dine. Fortsatt bruk av nettstedet vårt innebærer at du aksepterer eventuelle oppdateringer av personvernpolicyen.