Bruksvilkår

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår policyene nevnt i dette dokumentet, siden de gjelder bruken din av nettstedet vårt. Disse vilkårene kan oppdateres når som helst – derfor lurt å undersøke dem med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert. Stans bruken av nettstedet vårt hvis du ikke samtykker i disse vilkårene.

Endringer på nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller terminere dette nettstedet etter eget skjønn, uten erstatningsansvar overfor deg eller eventuelle tredjeparter.

Ulovlig bruk

Dette nettstedet må ikke brukes til ulovlige aktiviteter eller i strid med noen regler. Overføring, distribusjon eller oppbevaring av materiale som bryter gjeldende lover, er forbudt. Vi forbeholder oss retten til å utlevere eller fjerne innhold fra nettstedet for å overholde lover og regler. Hvis du bryter noen lov eller denne avtalen, kan vi inndra tilgangen til nettstedet.

Aldersgrense

Nettstedet vårt er ikke utformet for brukere under 18 år. Vi innhenter ikke informasjon fra mindreårige eller personer under 18 år gjennom nettstedet vårt. Hvis du mistenker at vi har informasjon om en person under 18 år, ber vi deg kontakte oss umiddelbart.

Innholdsbegrensninger

Det er forbudt å reprodusere, publisere, overføre, distribuere eller endre innholdet på nettstedet, inkludert informasjon, data, lyder, grafikk, logoer, knapper og ikoner.

Ikke tillatt materiale

Du må ikke bruke nettstedet vårt til å overføre eller publisere annonser, kommersielt innhold,

skadevare eller virus. I tillegg er det ikke tillatt å innhente informasjon om nettstedets besøkende uten deres uttrykkelige samtykke.

Overvåkning

GoGo Spins forbeholder seg retten til å overvåke nettstedets innhold for å overholde denne avtalen. Vi kan redigere, nekte å publisere eller fjerne materiale vi anser som i strid med disse vilkårene.

Åndsverk

GoGo Spins respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener verket ditt er reprodusert på noen måte, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt for å iverksette de nødvendige prosedyrene. Vi kommer til å be om spesifikke dokumenter for å fullføre denne prosessen.